Logo

Onežimo svet.

Jasa

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Goethe

Na jasi modrosti

Erasmus + 2019-1-SI01-KA104-060193

Evropski programi izobraževanja Erasmus + (pri nas jih vodita Cmepius in Movit) so zlata vredni!

 

Jasi smo priložnost mobilnosti izobraževalcev odraslih zgrabili z obema rokama. Uporabili jo bomo kot odskočno desko za preobrazbo organizacije. Načrt smo zastavili celostno in skozi dvoletno trajanje. Na izobraževanje bomo šli vsi vodstveni delavci in izpeljali tri oblike aktivnosti. 

 

Pričakujemo, da bomo skozi aktivnosti, pridobili uporabno znanje s področja psihologije in vizualne komunikacije, hkrati pa navezali znanstva z drugimi evropskimi organizacijami, s katerimi bi bilo možno trajno partnersko sodelovanje. Pridobiti želimo tudi izkušnje glede uporabe IKT-orodij v izobraževanju in vodenju ter okrepili sodelovanje z umetniki (literarnimi in likovnimi).

 

Vse našteto pa ne bi bila korist le za organizacijo in člane Društva Jasa, ampak bi »jasa modrosti«, ki se bo razprla v tem projektu, širila blagodejne učinke v vse kotičke Slovenije in Evrope ter pripomogla k postopni preobrazbi družbe. Tako bi naše vodilo delovanja: »Dobro je, početi Dobro!« še bolj odločno zapuščalo sledi. 

 

Izbrali smo tečaje:

  • Findhorn Fundacija, Škotska: »Igra transformacije« (17. avgust – 25. avgust 2019)
  • Fakulteta Findhorn, Škotska: Certificiran trening moderatorjev »Igre transformacije« (19. oktober do 1. november 2019)
  • Europass Teacher Academy Dublin (poletna šola):  The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools (2.-7. avgus 2021)
  • Europass Teacher Academy Firence: Game-Based Learning and Gamification in the Classroom (30.8 - 4. september 2021)

Obisk na delovnem mestu:

  • VUC Roskilde (center za izobraževanje odraslih), Danska (14.-22. september 2020)

Poučevanje:

  • FECO Srbija (Združenje karikaturistov Srbije): Delavnica karikature: Kakšno Evropo si (ne) želim (16.-19.julij 2021).

Slikanica Moj svet zapušča sledi tudi v Skandinaviji

V izobraževalnih izmenjavah Erasmus + se izmenja veliko dobrih idej in praks. Spodbudijo se koristna sodelovanj. Tako je bilo tudi ob našem obisku na delovnem mestu v VUC Roskilde, Danska (šola za izobraževanje odraslih).

 

Predstavnikom šole smo predstavili naše knjige iz zbirke Onežimo svet, ki so priljubljeni učni pripomočki slovenskih učiteljev. Knjiga slikanica Moj svet http://www.onezimosvet.si/knjige/moj-svet, ki spodbuja kreativno mišljenje z bogatim slikovnim gradivom, je takoj pritegnila pozornost. In je postala motivacijski delček projekta Moja Nordijska Identiteta, v katerem sodelujejo šole iz Skandinavskih držav (https://my-nordic-identity.webnode.se/). Migranti, ki se učijo skandinavskih jezikov, so podobno kot v slikanici Moj svet, naredili kolaže fotografij iz svojega vsakdanjega življenja in jih poimenovali. S takim ustvarjalnim učenjem je njihovo usvajanje novega jezika bolj učinkovito in zabavno.

 

The picture book My world leaves trace also in Scandinavia

Many good ideas and creative practices are exchanged in Erasmus + educational activities. Many meaningful collaborations happen. This was also the case during our job-shadowing visit to VUC Roskilde, Denmark (Adult Education Centre).

 

To school representatives we presented books of our “Onežimo svet” (Let’s make the World gentler) collection, which are popular teaching tools of many Slovenian teachers. The picture book My World (http://www.onezimosvet.si/knjige/moj-svet), which encourages creative thinking with rich pictorial material, immediately attracted attention. Moreover, it has become a motivational part of the My Nordic Identity project, in which schools from the Scandinavian countries are participating (https://my-nordic-identity.webnode.se/). Immigrants and migrants learning Scandinavian languages, similar to the picture book My World, made collages of photographs from their everyday lives and worded them. With such creative learning, their acquisition of a new language has become fun and more effective.