Logo

Onežimo svet.

Jasa

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Goethe

Druge aktivnosti

Spodbujanje bralnih navad

Čeprav je pripravljanje posebej koristnih knjig naša osrednja dejavnost – to pa je izjemno zahtevno delo – ves čas izvajamo različne aktivnosti z istim namenom: samoizgrajevanje in zaželena preobrazba družbe.

 

Večino tovrstnih projektov smo uresničili z izobraževalnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom. Namen je večplasten. Krepitev bralnih navad in brušenje ustvarjalnih talentov sta cilja vseh aktivnosti. Vsak projekt pa zagotavlja še nek učinek: celovitejše spoznavanje izbranega področja življenja.

 

Potek aktivnosti je v večini primerov podoben. Izbrani skupini – otroci, mladostniki, upokojenci, podjetniki, umetniki – brezplačno zagotovimo izvod naše knjige. Spodbudimo skupno branje, razpravljanje o prebranem ter izražanje doživetja s sliko, risbo, črtico, pesmijo, apelom … Zaobljubimo se, da bodo stvaritve – odlomek tipičnih – predstavljene javnosti z razstavo, morda tudi s knjigo. Vsi, ki oddajo prispevke, so nagrajeni s primerno knjigo iz naše zbirke Onežimo svet.

 

Ekologija kot kultura preživetja

Naše knjige vzvalovijo čustva bralcev – odziv je prav ganljiv. Že s prvim projektom – osnovnošolci so brali našo knjigo Pikapolonica na prašni cesti in premišljali: Kaj lahko storim za naš planet Zemljo – je nastalo veliko dramatičnih in za odrasle obvezujočih sporočil. Ne le za potujočo razstavo – te stvaritve so bile osnova za knjigo Zemlja ima srce (prvo poglavje), ki je zaživela kot svojevrsten ekološki priročnik. Ob ganljivih izročilih otrok so namreč celovite razlage znanstvenikov s področja ekologije ter modre in lirične misli slavnih mislecev in literatov o pomenu prežemanja človeka in narave (drugo, tretje in četrto poglavje).

 

Otroci in mladostniki kot soavtorji knjig

Na tak ali podoben način smo uresničili več projektov, s katerimi smo, ob spodbujanju branja in avtorskega ustvarjanja otrok in mladostnikov, ozaveščali pomen pravilnega odnosa do živali, neženja medčloveških odnosov, ohranjanja lepih navad, spoštovanja večnih vrednot. Osvetljevali smo bistvo življenja ter pripravljali odrasle in bodoče odrasle za aktivno sodelovanje pri oblikovanju stvarnosti. Tako so nastale tudi knjige Svoboda na izpitu, Slovenija ima srce in Kakšno Slovenijo si želim. S telesno in duševno prizadetimi sobivajočimi pa smo ustvarili ganljivo, umetniško pa vredno knjigo Sijaj drugačnosti.

Tvorno povezovanje družbenih skupin

Vse te aktivnosti so zastavljene tako, da zaobjemajo veliko udeležencev. Zraven otrok in vzgojiteljev so – od primera do primera – različne skupine prebivalstva: umetniki, misleci, znanstveniki, upokojenci, duševno in telesno prizadeti, priseljenci ... Vedno so zraven lokalne skupnosti, resorna ministrstva in gospodarski subjekti, ki podpirajo naše aktivnosti. Pri najnovejši knjigi, ki je nastala po tej formuli – Kakšno Slovenijo si želim –, je sodelovalo 8 240 učencev in dijakov. Zraven so bili mentorji, lokalne skupnosti in gospodarstveniki. Pa seveda starši naših bralcev in ustvarjalcev. Pred tem je v projektu Slovenija ima srce, rezultat katerega so razstave, okrogle mize in knjiga s tem naslovom, sodelovalo 22 000 otrok.

 

Podarjenih več deset tisoč knjig

S podporo lokalnih skupnosti in gospodarstva smo v vseh izobraževalno-ustvarjalnih aktivnostih prebivalstvu brezplačno zagotovili visoko število naših knjig. Ob tem, da so knjigo, primerno starosti, odnesli domov vsi sodelujoči, smo vsa ta leta ciljno obdarovali tudi druge kategorije prebivalstva. Okrog tisoč izvodov slikanice Ti si moje srce so centri za socialno delo razdelili otrokom iz revnih družin; z jubilejno knjigo Neže Maurer Nežina steza smo obdarovali vse domove za ostarele. Knjigo Zemlja ima srce – pri odločevalcih je povzročila precej nemirne vesti – smo leta 2014 izročili predsedniku vlade, ministrom in državnim sekretarjem, predsedniku republike in njegovim svetovalcem ter poslancem državnega zbora. Knjigo Kakšno Slovenijo si želim – učenci in dijaki so brez cenzure odločevalcem na državni in lokalni ravni povedali, kar jim gre – smo brezplačno izročili županom vseh občin, prireditev, na kateri bi jo izročili odločevalcem na državni ravni, pa smo morali preložili zaradi koronavirusa.

 

Jasine knjige puščajo sledi

S temi aktivnostmi – tukaj je omenjenih le nekaj – smo bistveno pripomogli k višji branosti dobrih knjig, pri bralcih sprožili procese premišljanja o naši stvarnosti in prihodnosti, okrepili potrebo po udeležbi pri popravljanju skupne resničnosti. Narava aktivnosti pa je taka, da so se znašli skupaj otroci in odrasli, odločevalci in državljani z različnih področjih življenja. Povprečno se je vsako leto v naših aktivnostih prepletalo premišljanje okrog 10 000 prebivalcev, otrok in odraslih.

 

V zadnjih letih smo sodelovali in zapustili sledi tudi v nekaj evropskih projektih.