Logo

Onežimo svet.

Jasa

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Goethe

Igra Transformacije

Ste si kdaj predstavljali, da bi vam igra lahko pomagala naslavljati in reševati osebne ali poklicne probleme v vašem življenju?

Da je igranje družabne igre lahko izobraževalni tečaj?

 

Kaj bi lahko bilo boljšega - zabavna in učenje hkrati!

 

Pa še nekaj - prvič v Sloveniji!

 

 

Igra Transformacije je bila razvita pred več kot 40 leti v Fundaciji Findhorn kot orodje za boljše timsko delo in odločanje (https://www.findhorn.org/; The Transformation Game je registrirana blagovna znamka ®1986-2004 Joy Drake in Kathy Tyler, InnerLinks, Inc. Vse pravice pridržane).

 

To posebno in priročno orodje ponuja igralcu miniaturni model njegovega osebnega in poklicnega življenja. Med premikanjem po igralni plošči naleti na vse težave, ki se pojavljajo tudi v njegovem resničnem življenju, zaradi interakcije z drugimi igralci.

 

Tako lažje vidi prednosti in omejitve, ki ga spremljajo na poti. Z njimi se lažje sooči in najde rešitve, saj mu pri tem pomaga izkušen in usposobljen voditelj Igre Transformacije. Pa tudi soigralci, saj igra poteka v nenehnem dialogu in sodelovanju vseh.

 

Ker pa gre le za igro, smo bolj sproščeni in se lažje soočimo s težavami ter spremenimo ravnanje. Zato je ta igra tudi močno psihološko orodje za samospoznavanje in osebno rast. Posebna izobraževalna in transformacijska izkušnja, ki vam bo pomagala v osebnem in poklicnem življenju.

Kako igrati igro?

 

Na začetku igre si vsak igralec zastavi osebni namen igre, glede na svojo življenjsko/poklicno situacijo.

 

Lahko gre za osebni namen:

Prenehal se bom samo-obtoževati

Zaupal bom svojim željam

Rešil bom spor med partnerjem in seboj

Bom skrben starš ...

 

Lahko je povezan s poklicnim življenjem:

Odstranil bom stres povezan z delom

Delal bom v skladu s svojimi sposobnostmi

Spoštoval bom svoje meje in jasno izražal svoja stališča

Nehal bom odlašati ...

 

Igra je lahko tudi odlično orodje za »team building« v delovnem okolju. Vsi igralci si lahko zastavijo skupni cilj, povezan z izboljšanjem delovnih razmer:

Vzpostavili bomo tvorne odnose

Nov razvojni cilj bomo uresničili s polno angažiranostjo

Razrešili bomo medsebojni konflikt

Odpravili bomo stresne delovne pogoje...

 

Nato igralci sedejo za igralno mizo in začnejo »preobraževalno potovanje«. Osredotočeni na cilj igre mečejo kocko in sledijo nalogam posameznih polij. Premikajo se med področji, ki prinašajo spoznanja in pospešujejo napredek, ter tistimi, ki predstavljajo nazadovanje, kjer se soočajo z omejitvami, težavami, zaviralnimi vzorci vedenja ... Vse pa je še toliko bolj pristno, zaradi sodelovanja s soigralci ter njihovega poseganja v igro drug drugega.

 

Igra se igra od pet ur v najkrajši različici, do pet dni v dolgi. Da bi dosegli boljše razumevanje in namen potovanja, je potrebna izpolnitev na štirih ravneh igranja: fizična, čustvena, mentalna in duhovna. Zato igra zahteva čas in osebno angažiranost.

 

Na koncu igre je vsakdo obogaten z novim znanjem in jasnim vpogledom v svojo situacijo: sposoben videti nove priložnosti, razumeti vzorce stresa in zaviralne navade, lažje reševati konflikte, se soočiti z boljšimi izzivi in ​​narediti prehod z novimi koraki.

 

To poglobljeno, transformativno osebno potovanje bo spremenilo vaše življenje; prispevalo k dobremu počutju in bolj gladki poti na poti vašega osebnega in poklicnega cilja.

Naročite svojo Igro Transformacije

Šestdnevna tečaj Igra Transformacije za Erasmus+ izobraževanje

Igra transformacije je na voljo tudi kot tečaj K1 izobraževanja za učitelje, mentorje in vzgojitelje.

 

Gre za inovativno tehniko, ki izobraževalcem pomaga pri obvladovanju konfliktov, vodenju, kariernem svetovanju in za razvoj komunikacijskih veščin. Tako za učitelje kot za pomoč učencem.

 

Je tudi briljantno orodje za osebni in poklicni razvoj, tako za posameznike kot za učne ekipe. Učitelji iz iste šole jo lahko uporabljajo kot »team building«.

 

Gre za intenzivno, 40-urni tečaj ali delavnico (6 dni). V kateri sodelujejo največ štirje učitelji. Znanje (bralno in slušno) angleškega jezika mora biti zadostno. Delavnico vodi izkušen moderator.

 

Več preberite tukaj: Prelistajte predstavitev.

Učni rezultati

Tečaj bo udeležencem pomagal pri:

 • Avtonomnem, (samo)kritičnem, (samo)refleksivnem in (samo)elevacijskem vrednotenju osebnega napredovanja
 • Sposobnosti komunikacije, kreativnega razmišljanja in reševanja problemov
 • Povečanju sposobnosti timskega dela in sodelovanja
 • Izboljšanju čustvene inteligence in z njo povezanih spretnosti
 • Pridobitvi širšega obzorja, ki pomaga videti dileme iz različnih perspektiv in omogoča celovitejši razmislek ter ukrepanje
 • Povečanju odprtosti za ljudi in socialne situacije
 • Poznavanju in razumevanje psiholoških ter socialnih sistemov
 • Izboljšanju moderiranja, mediacije in vodstvenih veščin
 • Uresničevanje notranjih potencialov pri doseganju osebnih/poklicnih ciljev
 • Jasnejšem zavedanju osebnih prednosti ter notranjih omejitev
 • Razumevanju in nadzoru vzorcev stresa
 • Sposobnosti jasne povratne informacije in pojasnila
 • Sposobnosti spreminjanja neproduktivnih navad, reševanja medosebnih konfliktov ter odpravljanja psiholoških blokad ter strahov
 • Sposobnosti razčiščevanja pomembnih osebnih vprašanj, aktivnega odzivanja na izzive in prevzemanja dobrih navad na področju zdravja, kariere, odnosov …CMEPIUS - Erasmus plus

Okvirni urnik tečaja

PONEDELJEK

Uvod v Igro Transformacije in zastavljanje namena igre

• Predstavitev tečaja, izobraževalnega društva Jasa in zunanjih tedenskih dejavnosti

• Igre za medsebojno spoznavanje

• Predstavitve sodelujočih šol

• Uvod v igro in postavljanje skupnih pravil igre

• Povezovanje z osebnim namenom

TOREK

Igranje Igre Transformacije: fizična raven

• Zastavitev igralnega namena

• Igranje na fizični ravni

SREDA

Igranje Igre Transformacije: Čustvena in mentalna raven

• Igranje na čustveni ravni

• Igranje na mentalni ravni

ČETRTEK

Igranje Igre Transformacije: duhovna raven

• Igranje na duhovni ravni

• Zaključek igranja igre na igralni površini

PETEK

Zaključek Igre Transformacije

• Povzetek igre, integracija in načrtovanje prihodnjih korakov

• Ustvarjalno skupinsko povzemanje

SOBOTA

Evalvacija tečaja

• Zaokrožitev pridobljenih kompetenc, povratne informacije in diskusija

• Podelitev potrdila o udeležbi na tečaju

• Izletniške in druge zunanje kulturne dejavnosti

Izkušnje z Igro Tarnsformacije