Logo

Onežimo svet.

Jasa

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Goethe

Žuborenje Slovenije

Žuborenje Slovenije

Prelistaj knjigo Žuborenje Slovenije

 

Prelistaj knjigo Žuborenje Slovenije

 

 

Največ avtorjev, zbranih okrog neke teme, v zgodovini slovenskega založništva. Slovenija – skoraj vsi kotički domovine – predstavljeni skozi umetniška doživetja 65 literatov in 30 slikarjev. Antologija, ki opozarja na edinstveno estetsko podobo Slovenije. Na izjemne ustvarjalne zmožnosti in etično vitalnost slovenskega ljudstva. Svojevrstni zaklad lepe slovenščine. Knjiga, ki spodbuja ohranjanje estetske podobe Slovenije. 

 

***

 

Avtorji literarnih prispevkov: Aksinja Kermauner, Vanja Strle, Toni Gašperič, Dušan Lipovec, Bina Štampe Žmavc, Barica Smole, Polona Škrinjar, Neža Maurer, Ivo Frbežar, Ana Porenta, Tomaž Kosmač, Zvezdana Majhen, Marjan Tomšič, Franjo Frančič, Edelman Jurinčič, Majda Mencinger, Darja Jakopič, Aleš Debeljak, Danica Šraj, Tanja Langof, Milan Petek, Ivan Sivec, Magda Vremec Ragusi, Vida Mokrin - Pauer, Andrej Makuc, Vinko Möderndorfer, Milan Markelj, Meri Primožič, Maja Vidmar, Ciril Zlobec, Ivanka Mestnik, Viktorija Zmaga Glogovec, Jože Hudeček, Barbara Gregorič Gorenc, Maja Boh - Hočevar, Lojze Kovačič, Erica Johnson Debeljak, Kajetan Kovič, Miroslav Slana - Miros, Tatjana Gornik - Baraga, Bogdan Novak, Miha Remec, Erika Vouk, Ivan Malavašič, Vladimir Kavčič, Sanja Pregl, Feri Lainšček, Marija Mercina, Violeta Irgl, Benjamin Gracer, Vinko Šmajs, Ifigenija Simonović, Igor Škamperle, Jože Štucin, Saša Vuga, Andrej Brvar, Maja Razboršek, Josip Osti, Franc Černigoj, Berta Golob, Janez Suhadolc, Ivo Stropnik, Bojan Bizjak, Nande Razboršek in Anej Sam.

Avtorji slik: Viktor Bernik, Janko Orač, Janez Suhadolc, France Godec, Tomaž Kržišnik, Vladimir Makuc, Franc Novinc, Savo Sovre, Janez Knez, Marko Zatler, Nikolaj Beer, Urška Nina Cigler, Lojze Spacal, France Slana, Klementina Golija, Igor Dolenc, Valentin Oman, Veljko Toman, Stane Jagodič, Klavdij Tutta, Tone Lapajne, Huiqin Wang, Jože Tisnikar, Silvester Komel, Jože Kotar, France Mihelič, Ivan Varl, Tomaž Perko, Boris Jesih in Herman Gvardjančič.

Knjigo je oblikoval Jaka Bonča.

Uredila sta jo Anej Sam in Tatjana Pregl Kobe.

Obseg 326 strani; format 21x33 cm; barvno tiskana na umetniškem papirju; vezana s trdimi platnicami in šivanjem.

 

Mediji o knjigi

Kultura Nedela z dne 3. 10. 2004 je našo antologijo Žuborenje Slovenije priporočila bralcem kot »Odo življenju, odo Sloveniji«, Večer (25. 2. 05) pa kot »največje letošnjo založniško presenečenje«. Knjigo so priporočili tudi Viva (12/04), Lipov list (11/04), Gorenjski glas (14. 6. 05), Dolenjski list (3. 10. 04).