Logo

Onežimo svet.

Jasa

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Goethe

Zemlja ima srce

Zemlja ima srce

Prelistaj knjigo Zemlja ima srce

 

Prelistaj knjigo Zemlja ima srce

 

Vsebinsko razkošna knjiga, štiri poglavja, ki lahko funkcionirajo posamično, hkrati pa so posrečena celota. Prvo poglavje – Otroci slišijo Zemljino srce – so stvaritve več kot sto otrok: slike, risbe, pesmi, pripovedi ... Nastale so v ustvarjalnem natečaju Onežimo svet – so ganljivi apeli otrok odraslim: Rešite planet Zemljo!

 

V drugem poglavju – Odrasli o bitju narave – so o vseh pomembnih vprašanjih s področja ekologije spregovorili preverjeni strokovnjaki: Lučka Kajfež Bogataj, Anton Komat, Alenka Sajovic, Vlasta Krmelj, Branka Mirt, Vesna Smaka Kincl, Karmen Pahor, Marinka Vovk, Janja Klinčar, Mateja Leskovar, Peter Novak, Barbara Lampič, Andreja Kandolf Borovšak in

Katja Vintar Mally. S preprosto govorico so nam avtorji zagotovili dragocena spoznanja, ki bi morala postati del splošne kulture slehernega posameznika.

 

V tretjem delu – Bitje knjige – je Anej Sam povedal o knjigi nekaj, kar bi morali ozavestiti danes – jutri bo prepozno. V času vsesplošne komercializacije, ko poslednje svetosti postajajo le blago (Flaubert bi rekel, da se je sprostituiralo vse razen prostitutk), med otroke prihajajo, tudi v učni proces, škodljive knjige, ki ropajo življenja – razčlovečajo.

 

Četrto poglavje – Zemljino srce na dlani – je svojevrstno čaščenje veličastnosti Narave. Impresivne slike, dragocene misli in verzi o naravi (avtorji: Hölderlin, Kocbek, Ovidij, Dante, Oton Župančič, Levstik, Milan Dekleva, Heidegger, Ivo Andrić, Simon Gregorčič, Neža Maurer, Ciril Zlobec, Jure Detela, Kant, Petronij ...) nas z milino prežemajo in opozarjajo.

 

***

 

Knjigo je oblikovala akademska slikarka Marija Prelog.

Za tisk sta jo priporočila literarna kritičarka Maja Črepinšek in prof. dr. Leo Šešerko.

Obseg 171 strani; format 18x32 cm; barvno tiskana na umetniškem papirju; vezana s trdimi platnicami in šivanjem.

 

Mediji o knjigi

Mediji, pri katerih naš urednik ni na »črni listi«, so se hitro odzvali na našo knjigo Zemlja ima srce. Že nekaj dni po izidu je Televizija Slovenija v rubriki Kultura  po Odmevih  opozorila na posebnost knjige.

 

Kritičarka Jane je (13. 10. 09) zapisala: »Knjiga Zemlja ima srce je že s svojo zunanjo lepoto najlepši uvod v vsebino, ki otrokom in mladini razumljivo in zanimivo predstavlja naravo in ekološko problematiko. Izvirnost knjige je v tem, da v prvem delu otroci s svojimi stvaritvami uvedejo tematiko in pripravijo bralca na glavne teme kompleksnega problema varstva okolja in narave. A kdor misli, da so te teme za otroke pretežke in dolgočasne, se moti. Avtorji (Lučka Kajfež Bogataj, Anton Komat, Vlasta Krmelj, Ana Vovk Korže in drugi) so se izkazali kot odlični pisci in prodorni misleci. Njihove besede bodo bralcem odprle nove poglede na naše bivanje, jim razložile dogajanje v naši okolici in v svetu ter ponudile praktična navodila, kako ravnati bolje. Zato ne dvomimo, da bodo pikapolonice, ki jih je po knjigi s posebnim čutom za lepoto posejala akademska slikarka Marija Prelog, prinesle knjigi številno bralstvo in da bo tako prispevala tudi k sreči našega planeta«.

 

V oktobrski številki revije Moj malček med drugim beremo: »Besedila odlikujejo preproste razlage precej zapletenih procesov, ki svet, in nas vred, pehajo v uničenje najdragocenejšega, kar imamo. O lepoti sveta pa brez besed govorijo tudi odlična slikovna oprema knjige in izbrani drobci poezije in modre misli ob njih ... «.

 

O knjigi je spregovorila tudi urednica Dnevnikove priloge Moje zdravje (13. 10. 09): »Knjiga učinkovito razbija predstavo o intelektualni inferiornosti otrok glede tematike ter opogumlja otroke in mladino, da se spopadajo z ekološkimi težavami, ki bodo v prihodnosti padale na njihova ramena ... Razmišljanja strokovnjakov je možno brati na več ravneh: kot razmišljanja, ki odpirajo nove poglede na naše prebivanje in prihodnost, ali kot praktična navodila, kako ravnati bolje, pa tudi kot razlago, ki jo otrok potrebuje, da bo razumel, kaj se dogaja v njegovi okolici in po svetu ... «.

  

»V nevladni organizaciji Jasa so dojeli, da je planet, ki nam zagotavlja življenje, potrošljiv. Zato vztrajno opozarjajo na pomen skrbi za naravo, tudi s knjižno zbirko Onežimo svet« – začenja predstavitev knjige Zemlja ima srce urednica Šolskih razgledov Lučka Lešnik (22. decembra 2010). Obsežni predstavitvi knjige je namenila skoraj polovico strani.