Logo

Onežimo svet.

Jasa

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Goethe

Duša slovenska

Duša slovenska

 

Prelistaj knjigo Duša slovenska

 

Prelistaj knjigo Duša slovenska

 

Nakup

 

 

»Najbolj temeljen in izviren prikaz slovenskega nacionalnega značaja« (dr. Vid Pečjak, psiholog in pisatelj v uvodni besedi); »Sporočilo o upanju in vedrini, ki sta v našem bistvu tako močno prisotna kot sladka otožnost« (dr. Vesna Švab, psihiatrinja – uvod); »V umetnosti zapisana duša« (Judita Krivec Dragan, umetnostna zgodovinarka – uvod); »Čudovito delo, ki razkriva najtežja vprašanja človekovega bivanja« (prof. dr. Anton Jamnik, teolog – uvod).

 

Vsekakor posebna knjiga – nekateri že pravijo: Knjiga vseh knjig – dvogovor besede in slike o istem: o duši slovenskega človeka. Namen: opozoriti na lepe lastnosti slovenskega naroda, jih ohranjati in krepiti. Hkrati je zagotovljen največji zaklad življenjske modrosti v knjižni obliki.

 

 

***

 

Besedila: Primož Trubar, Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Janez V. Valvasor, Anton T. Linhart, Valentin Vodnik, Anton M. Slomšek, France Prešeren, Luiza Pesjak, Janez Trdina, Fran Levstik, Josip Stritar, Josip Jurčič, Simon Gregorčič, Ivan Tavčar, Janko Kersnik, Anton Aškerc, Fran S. Finžgar, Vida Jeraj, Dragotin Kette, Ivan Cankar, Oton Župančič, Josip Murn, Alojz Gradnik, Mara Lamut, Josip Vandot, Lili Novy, Janko Samec, Pavel Golia, Juš Kozak, Igo Gruden, Prežihov Voranc, Tone Seliškar, Miran Jarc, Slavko Grum, Vladimir Bartol, Srečko Kosovel, Edvard Kocbek, Pavla Medvešček, Miško Kranjec, Matej Bor, Fran Miličinski – Ježek, Cene Vipotnik, Karel Destovnik Kajuh, Vladimir Kos, Ivan Minatti, Ciril Zlobec, Lojze Kovačič, Tone Pavček, Janez Menart, Neža Maurer, Gregor Strniša, Saša Vuga, Kajetan Kovič, Bert Pribac, Saša Vegri, Milena Merlak, Jure Detela, Marjan Tomšič, Tomaž Šalamun, Herman Vogel, Tone Kuntner, Andrej Brvar, Milan Dekleva, Ana Rostohar, Jure Detela, Franjo Frančič, Vili Lužar, Vinko Möderndorfer, Maja Vidmar.

Slike: Alojz Konec, Andreja Eržen, Angelo Bajuk, Anja Kranjc, Brane Kreuzer, Darko Slavec, Dušan Sterle, Erna Ferjančič, Franc Vozelj, France Slana, Gorazd Vahen, Igor Banfi, Irena Dimovska, Jasna Merkù, Jože Ciuha, Jože Domjan, Jože Kotar, Jožica Škof, Klavdij Palčič, Ksenija Konvalinka, Leander Fužir, Maja Šubic, Mira Uršič, Frančišek Berce, Mojca Cerjak, Natalija Šeruga, Samo Jenčič, Stane Jagodič, Tomaž Perko, Veljko Toman, Zoran Rožič.

Uredil Anej Sam.

Oblikovala Ksenija Konvalinka.

Format je 24x25 cm; obseg 208 strani; barvni tisk na umetniškem papirju; vezana s trdimi platnicami in šivanjem.

 

Mediji o knjigi

Čeprav je – v večini primerov – vsaka naša knjiga boljša od predhodne, je največ javnih občil priporočalo prvo (Pikapolonica na prašni cesti), pa tretjo, četrto … Z vsako novo knjigo – več odklonilnosti. Najnovejša knjiga Duša slovenska – po mnenju pedagoške stroke in številnih resničnih poznavalcev: Knjiga vseh knjig – so bralcem oziroma poslušalcem priporočili le Bukla (maj, 2012), tržaški Dnevnik (16. februar 2012), Slovenija danes (št. 2, 2012) in Tretji program Radia Slovenija.