Onežimo svet.

  .  

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Jasa 

 

Goethe 

Onežimo svet

 

Za človeštvo bi bila velika sreča, če bi imeli malo knjig, toda dobrih – je opozarjal mislec Schopenhauer. In zares: kdo bi vse prebral! Nova knjiga je opravičljiva le, če prinaša novo spoznanje, zagotavlja nek presežek. O tem govorimo tukaj.

Še bolj kot kdaj prej, potrebuje človek danes dobro knjigo. Kajti še bolj kot kdaj prej, človeštvo danes organizirano proizvaja nesmisel. To počne predvsem z močjo medijev, toda žal, tudi z močjo knjig, ki nastajajo iz komercialnih, ideoloških, prestižnih in drugih neknjižnih razlogov. Nesmisel – posledice tega so zbeganost, grobost, obrezdušenost, deestetizacija – pa potrebujejo lastniki kapitala. Kajti človek, ki zgrešeno živi, več zapravlja in je ubogljivejši.

 

Do smiselnega življenjskega programa pa človek pride le v notranjem procesu. Nežnosti ali etičnosti ni mogoče zapovedati. Nežnejši postajamo v notranjem procesu plemenitenja, ki ga sproža doživljanje umetniškega dela. Dobra literatura in druge oblike umetnosti, prave umetnosti, so najzanesljivejši življenjski kažipot.

 

Ko smo pred petnjastimi leti ustanovili Jaso, smo premišljali: Človek mora biti nežnejši. Nežnejši do narave. Do živali. Do drugače mislečih in drugačnih na pogled. Do sebe. Nežnejši do vsega, kar ga obdaja (le tistemu, ki nežnosti ne razume ali jo zlorablja, treba spregovoriti v jeziku, katerega razume). Kajti oneženje je bistven dejavnik pri preobrazbi družbe in pri doseganju občutka, da smiselno živimo. Toda ali se bo človek – otrok in odrasli – v naravi začel obnašati drugače zgolj zato, ker mu naštevamo rastlinske in živalske vrste, ki so v zadnjih nekaj stoletjih izumrle? Težko. Drugače pa je, ko bere umetniško pripoved. In se vživi v dramatično življenjsko usodo neke rastline ali živali, ki se bojuje za preživetje. Ali ga prevzame izpoved mačka, ki preživlja strahotne preizkušnje, trpi do neznosnosti in tvega življenje, da ohrani dostojanstvo.

 

In smo v Jasi zbrali umetnike – najvišja drevesa slovenske literature, slikarstva, ilustracije … Tako se je zgodila knjižna zbirka Onežimo svet. Posrečen spoj dobre literature in poučnosti. To je posebnost knjig iz zbirke Onežimo svet. Literatura, ki ekološko ozavešča; literatura kot živalovarstvena vzgoja; knjiga, ki razširja meje razumevanja pozitivne drugačnosti; umetniške pripovedi kot šola etike; literatura kot estetska vzgoja. Knjiga, ki časti dobro knjigo. Literatura, ki bistri pojem svobode. Knjiga kot zaklad življenjske modrosti.

 

Pri otrocih in odraslih povzročajo naše knjige močna doživetja in sprožajo notranje procese plemenitenja. So učni pripomočki na vseh ravneh izobraževanja in so na različnih seznamih za pridobitev bralne in eko-bralne značke. Odzivi bralcev in strokovne kritike, pripravljenost pisateljev in ilustratorjev za sodelovanje pa kažejo, da je knjižna zbirka Onežimo svet zaživela kot poseben pojav v naši stvarnosti. Kot pribežališče upov.

 

 

Onežimo svet

 

Prelistaj brošuro Onežimo svet 

 

 

urejanje strani