Onežimo svet.

  .  

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Jasa 

 

Goethe 

Nežina steza

»Knjiga, ki bi lahko postala mejnik v žanru jubilejnih knjig oziroma pri obravnavanju življenjskega dela umetnikov« – slišimo o Nežini stezi, ki smo jo pripravili ob osemdesetletnici rojstva in petdesetletnici umetniškega ustvarjanja Neže Maurer. Nenavadno in vabljivo oblikovana, vsebinsko razkošna, knjiga prinaša 45 novih pesmi ter poezije v prozi (poglavje Rast duševnosti); vsebuje zelo spreten izbor iz celotnega opusa za otroke (Otrokom žarek) in odrasle (Odraslim oprijemališče).

 

Celotna bibliografija petdesetletnega ustvarjanja pa je predočena skozi časopisne kritike v Sloveniji in tujini (poglavje Javne ocene). Da Neža Maurer pesniško biva 24 ur na dan in tako že petdeset let, priča poglavje v Osrčju življenja, ki ponazarja njeno nenehno prepletanje z otroki in srečevanje z odraslimi. Kaj vse porodi to prepletanje – takšno življenje pa je vredno spoznati. O Nežinem delu in življenjskem nazoru so v poglavju Človekov človek spregovorili neposredno, odkrito, nekateri njeni sodobniki. Življenjsko pot dostojno opevanja – pot proletarke in nebeške odposlanke – smo v besedi in sliki predočili v poglavju Življenje.

 

»Vse pesemsko gradivo in kritiške zapise dopolnjuje tudi slikovno gradivo, tako da smemo govoriti o pesničinem albumu, kar je posebna vrednost tega projekta« – zaključuje v spremni besedi teoretik književnosti prof. dr. Denis Poniž.

 

***

 

Knjigo je idejno osmislil in uredil Anej Sam.

Ilustrirala in oblikovala je Marija Prelog.

Ta »pesničin album« obsega 242 strani; format je 24x25 cm; barvno tiskana na umetniškem papirju; vezana s trdimi platnicami in šivanjem.

 

Nežina steza 

 

Prelistaj knjigo Nežina steza

 

urejanje strani