Logo

Onežimo svet.

Jasa

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Goethe

On the Meadow of the Wisdom

Erasmus + 2019-1-SI01-KA104-060193

Evropski programi izobraževanja Erasmus + (pri nas jih vodita Cmepius in Movit) so zlata vredni!

 

Jasi smo priložnost mobilnosti izobraževalcev odraslih zgrabili z obema rokama. Uporabili jo bomo kot odskočno desko za preobrazbo organizacije. Načrt smo zastavili celostno in skozi dvoletno trajanje. Na izobraževanje bomo šli vsi vodstveni delavci in izpeljali tri oblike aktivnosti. 

 

Pričakujemo, da bomo skozi aktivnosti, pridobili uporabno znanje s področja psihologije in vizualne komunikacije, hkrati pa navezali znanstva z drugimi evropskimi organizacijami, s katerimi bi bilo možno trajno partnersko sodelovanje. Pridobiti želimo tudi izkušnje glede uporabe IKT-orodij v izobraževanju in vodenju ter okrepili sodelovanje z umetniki (literarnimi in likovnimi).

 

Vse našteto pa ne bi bila korist le za organizacijo in člane Društva Jasa, ampak bi »jasa modrosti«, ki se bo razprla v tem projektu, širila blagodejne učinke v vse kotičke Slovenije in Evrope ter pripomogla k postopni preobrazbi družbe. Tako bi naše vodilo delovanja: »Dobro je, početi Dobro!« še bolj odločno zapuščalo sledi. 

 

Izbrali smo tečaje:

  • Findhorn Fundacija, Škotska: »Igra transformacije« (17. avgust – 25. avgust 2019)

  • Fakulteta Findhorn, Škotska: Certificiran trening moderatorjev »Igre transformacije« (19. oktober do 1. november 2019)
  • Europass Teacher Academy Dublin (poletna šola):  The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools (2.-7. avgus 2021)
  • Europass Teacher Academy Firence: Game-Based Learning and Gamification in the Classroom (30.8 - 4. september 2021)

Obisk na delovnem mestu:

  • VUC Roskilde (center za izobraževanje odraslih), Danska, april 2020

Poučevanje:

  • FECO Srbija (Združenje karikaturistov Srbije): Delavnica karikature: Kakšno Evropo si (ne) želim (16.-19.julij 2021).