Onežimo svet.

  .  

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Jasa 

 

Goethe 

Šole in vrtci

Bližati dobro knjigo otrokom. Krepiti bralne navade in sporočilnost knjige. Različne možnosti so. To počnemo.

Blagovni marketing ne pozna svetosti. In otroci so vse bolj izpostavljeni poceni zabavi in številnim vabljivim izzivom od zunaj. Za industrijo tega ali onega je cilj zmeraj isti: zaslužek, zaslužek. Zato je vse težje pozornost otrok usmeriti na dobro knjigo, prave vrednote …

 

Kako pomagati otroku, da pravilno preide v odraslost, da se razvija kot svobodna osebnost? Različni zaskrbljujoči statistični podatki, zapovedi ali apeli premalo učinkujejo. Sprememba se v človeku - otroku in odraslem - zgodi (če se zgodi) od znotraj. Kot posledica močnega doživetja. Močna doživetja pa povzroči prava umetnost. In, če je prava umetnina posredovana otroku na vabljiv način - so še možnosti. Zato skrbimo, da so onežujoča sporočila naših knjig za otroke in mladostnike vrhunsko oknjižena in »začinjena« s šarmantnimi ilustracijami. Obenem pa uvajamo naše knjige v življenje skozi zanimive aktivnosti z otroki.

 

Tako smo na primer v šolskem letu 2007/8 osmislili ekološko-ustvarjalni natečaj Onežimo svet. Rezultat: Okrog 20.000 otrok je poglobljeno bralo našo zbirko ekološko naravnanih zgodb Pikapolonica na prašni cesti, se odzivalo na prebrano z likovnimi in literarnimi izdelki, se ustvarjalno zabavalo.

 

Tudi z akcijo S pikapolonico na zeleno jaso smo motivirali otroke k branju ekološko-ozaveščajoče literature. Otroci so se zabavali in učili (nekaj od tega je razvidno na tej spletni strani).

 

Vzpodbujajoč odzive na prebrano smo otrokom na podoben način približali tudi knjigo Sonce v brlogu in tako pomagali pri pravočasnem dojemanju pomena bivalnega prostora.

 

V podoben namen - učinkovitejše ekološko ozaveščanje, krepitev bralnih navad in ozaveščanje pomena dobre knjige - smo leta 2008 z nacionalno koordinatorko mednarodnega projekta Ekošola kot način življenja ustanovili Ekobralno značko. Že enoletne izkušnje so potrdile smisel Ekobralne značke kot instrumenta za kultiviranje odnosa do okolja in ločevanje dobrih knjig od tistih slabih in škodljivih. Zaradi drugih zahtevnih projektov nekaj prostovoljcev Jase ne moremo zagotavljati potrebnega časa in energije še za vodenje te akcije. Zato ter zaradi dejstva, da z drugim partnerji projekta Ekošola kot načina življenja nismo bili povsem usoglašeni glede namena projekta, smo se umaknili. Ideja, ki smo jo osmislili in ji tlakovali stezo, pa živi - izvaja jo Pomurski ekološki center iz Murske Sobote.

 

V času, ko z izpopolnjenimi psihološkimi metodami skuša brezdušni marketing že otroke pretvarjati v ubogljive potrošnike, se moramo še dodatno naprezati za ohranjanje naravnih vzgibov in krepitev etične vitalnosti mladih. Tovrstne napore naše nevladne organizacije prepoznava vse več učiteljev, izobraževalnih institucij in drugih. In sledi naše knjižne zbirke Onežimo svet so vse bolj opazne.

 

urejanje strani