Onežimo svet.

  .  

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Jasa 

 

Goethe 

Na Jasi modrosti

 Erasmus + 2019-1-SI01-KA104-060193 

 

Evropski programi izobraževanja Erasmus + (pri nas jih vodita Cmepius in Movit) so zlata vredni!

 

V Jasi smo priložnost mobilnosti izobraževalcev odraslih zgrabili z obema rokama. Uporabili jo bomo kot odskočno desko za preobrazbo organizacije. Načrt smo zastavili celostno in skozi dvoletno trajanje. Na izobraževanje bomo šli vsi vodstveni delavci in izpeljali tri oblike aktivnosti.

 

Izbrali smo tečaje:

- Findhorn Fundacija, Škotska: »Igra transformacije« (17. avgust – 25. avgust 2019)

- Fakulteta Findhorn, Škotska: Certificiran trening moderatorjev »Igre transformacije« (19. oktober do 1. november 2019)

- Univerza Tallinn, Estonija (poletna šola): Kreativna Psihoterapija (20.-31. julij 2020)

- Univerza Tallinn, Estonija (poletna šola): Pripovedovanje zgodb, strip in ilustracija (27-31. julij 2020)

Obisk na delovnem mestu:

- VUC Roskilde (center za izobraževanje odraslih), Danska, april 2020

Poučevanje:

- FECO Srbija (Združenje karikaturistov Srbije): Delavnica karikature: Kakšno Evropo si želim (marec 2021).

 

Pričakujemo, da bomo skozi aktivnosti, pridobili uporabno znanje s področja psihologije in vizualne komunikacije, hkrati pa navezali znanstva z drugimi evropskimi organizacijami, s katerimi bi bilo možno trajno partnersko sodelovanje. Pridobiti želimo tudi izkušnje glede uporabe IKT-orodij v izobraževanju in vodenju ter okrepili sodelovanje z umetniki (literarnimi in likovnimi).

 

Vse našteto pa ne bi bila korist le za organizacijo in člane Društva Jasa, ampak bi »jasa modrosti«, ki se bo razprla v tem projektu, širila svoje blagodejne učinke v vse kotičke Slovenije in Evrope ter pripomogla k postopni preobrazbi družbe. Tako bi naše vodilo delovanja: »Dobro je, početi Dobro!« postopno učinkovalo na vse prebivalce in vso Evropo.

 

Zapis O IGRI TRANSFORMACIJE 

 

1 1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 7   8 8   9 9
  (1/9)

urejanje strani