Onežimo svet.

  .  

Ljubim tiste, ki sanjajo o nemogočem.

Jasa 

 

Goethe 

Duša slovenska v Robidišču

»Knjiga vseh knjig« – tako so nekateri kritiki komplimentirali antologiji Duša slovenska – poživljena je bila v soboto 1. junija na Eko-turistični kmetiji Robidišče.

 

Oživljajoča moč sporočil Trubarja, Dalmatina, Slomška, Jurčiča, Tavčarja, Finžgarja, Ketteja, Cankarja, Voranca, Bartola, Kocbeka, Kosmača ...; zavezujoča luč v verzih Vodnika, Prešerna, Levstika, Gregorčiča, Župančiča, Kosovela, Kajuha, Pavčka, Neže Maurer ... so v starodavnem Robidišču, v pravljičnem ambientu turistične kmetije, zagotovili prekipevajočo čutnost. 

 

Gostitelje Pavla Brilej in Igor CencičGostiteljica Pavla: »... naši daljnji predniki so vedeli, da ob kruhu in vinu, za občutke polnosti življenja človek potrebuje tudi hrano za dušo ... zato smo pozorni na sledi, ki jih zapuščajo gostje naše kmetije ... to so ljudje z vseh koncev sveta, različnih življenjskih nazorov ... nekatere sledi poudarjajo pomen hrane za dušo ... takšne sledi je zapustil pisatelj Anej Sam; tukaj je večkrat prebival za dlje časa, ustvarjal, oblikoval to našo priročno knjižnico ... zato ta večer, počastitev njegove knjge Duša slovenska; ob naši izvirni, zdravi hrani in pijači, nujna hrana za dušo, če hočemo biti celotne osebnosti ...«

 

Moderatorka, novinarka Vanja Hvala:Moderatorka, novinarka Vanja Hvala in urednik Anej Sam

»Knjiga Duša slovenska vsebuje dela (pesmi in prozna besedila) sedemdesetih literatov in slike tridesetih slikarjev – je torej dvogovor besede in slike o istem. Anej, zakaj Duša sloveska in ali si, kot pisatelj neslovenskega rodu, poklican in pristojen za pripravo takšne knjige?

Anej Sam:

»Spoznvanje duše različnih narodov je eden od pogojev za izboljševanje človeka in sveta. Nezreli humanizem se temu od nekdaj zoperstavlja, trdeč, da so vsi narodi isti ... Duša na dlani vseh – bi vsem koristila. Z bistrim vidom in primerjalnim motrenjem, bi se izgrajeni človek še utrdil na stezi kreposti, neizgrajeni pa bi dojel, da je na napačni strani življenja, in bi imel pred očmi zanesljiv kažipot ... Knjigo tvorijo besedila, za katera menim, da odražajo prevladujoče lastnosti slovenskega naroda: poštenost, poudarjen občutek za pravičnost, sočutje do trpečih, spoštljiv odnos do Narave, kultivirano izražanje občutkov ... Dejstvo, da po rodu nisem Slovenec, mi zagotavlja neobremenjeno primerjalno motrenje ...«

 

Goslarka Katrina ŠetincZ jezikom glasbe o istem: Katarina Šetinc

 

Duša slovenska na kmetiji RobidiščePublika: »... zakaj smo Slovenci ponižni ... kaj pa naša 'favšija' ... črne kronike ne kažejo poštenosti ... od kod ta vaša naklonjenost do Slovenije ...«?

 

Anej Sam: »... uvidevnost, samokritičnost, odmerjenost pri izražanju občutkov se, v narobe urejenem svetu, doživlja kot ponižnost. Zgodovinsko: zraven milijona Slovencev je bilo 40 milijonov Italijanov, sedem milijonov Avstrijcev, toliko Srbov in Hrvatov, današnji svet pa žal ne funkcionira po logiki reciprocitete. In so se morali Slovenci v preteklosti naučiti italijansko, nemško, hrvaško-srbsko, oni pa se niso slovensko. Gre za zgodovinsko nujnost. V globini bitja Slovenci niso ponižni ... slovensko 'favšijo' poznamo zaradi slovenske samokritičnosti, samopreizprašnaja. Isti značaj je prisoten tudi pri drugih narodih, pri številnih je 'favšija' še bolj izražena, toda oni o tem ne govore. Tistega, o čemer se ne govori – pa ni ... Črne kronike potrjujejo moje videnje etične vitalnosti slovenskega naroda. Okrog 80 odstotkov vseh kaznivih dejanj, zagreši okrog 15 odstotkov državljanov neslovenskega rodu in tujcev, ki so tukaj začasno ... Lorca je povedal, da je optimizem pravšen za duše, ki imajo le eno dimenzijo; otožnost je potrditev močne čuječnosti, ki v srečnejših časih zagotavlja prekipevanje sreče. Otožnost je vsekakor kazalec višje stopnje učlovečenosti ... Preverljivo je: zelo oster kritik slovenske države sem; v vrhu politike Slovenija nima niti ene celovite osebnosti ... nihče si ne upa povedati še neke resnice: Slovenija sploh nima intelektualnega kroga – Cankar je (bil) poslednji resnični intelektualec ... To, kar vidite kot mojo naklonjenost do Slovenije, je bistrovidna ugotovitev, da je slovensko ljudstvo v ozkem krogu etično najvitalnejših narodov našega časa ...«

 Prekipevanje čutnosti na Kmetiji Robidišče

Prekipevanje čuječnosti.

 

 

 

1 1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6
  (1/6)

urejanje strani